Menu


Search query:  

2008

ÅRSMØTET 2008

Referat Årsmøte 2008

Årsmøte 6. mars 2008 kl. 14.30 (Videokonferanse)

Første innkalling

Endelig innkalling

Vedlegg:
Beretning 2007
Regnskap, noter til regnskapet og forslag til budsjett
Revisorbekreftelse
Forslag til valgkomite