Menu


Search query:  

Kontaktpersoner

Styret 2012

Verv: Navn:
Leder Anne Marie Kittelsen
Nestleder Anders Hauge d.y.
Kasserer Britt Haraldsen
Sekretær Marianne Rasmussen
Styremedlem Terje Lagaard
Styremedlem Torill Andersen
Styremedlem Toini H. A. Ness
Varamedlem Nina Hauge
Varamedlem Anne Helgesen
 Revisor: Inger Lillebråten
Janne Grøtvik Ulven
Valgkomite: Ove Haaversen-Westhassel HK (leder)
Steinar Johnsen, Møre og Romsdal
Ingrid Mathisen, Finnmark


Kontaktpersoner DK

Kontor Kontaktperson Telefon /
* Videotelefon
Finnmark
W. Andersensgt. 4
Postboks 607
9811 VADSØ
Ingrid Mathisen 78 95 56 20
* 78 95 49 34
Troms
Stortorget 2
Postboks 6304
9293 TROMSØ
Tove Forså 77 60 61 23
* 77 60 61 65
Nordland
Sjøgt. 15
Postboks 488
8001 BODØ
Toril Åseng 75 54 20 10
* 75 54 20 71

Nord-Trøndelag
Seilmakergt. 2 (Fylkets hus)
Serviceboks 2540
7729 STEINKJER
Gunvor Bartnes 74 13 54 19
* 74 13 54 40
Sør-Trøndelag
Erling Skakkesgt. 33
Pb. 4330


7417 TRONDHEIM

Laila Morgan 73 87 62 82
* 73 87 62 40
Møre og Romsdal
Fylkeshuset
6404 MOLDE

Torild Stensønes 71 19 14 14
* 71 19 14 30
Sogn og Fjordane
Fjellvegen 11
Postboks 17
6800 FØRDE
Lillian Gardshaug 57 82 57 61

* 57 82 57 70

Hordaland
Kaigt. 9
Postboks 7322
5020 BERGEN
Linda Dalheim Sætre 55 55 93 66
* 55 55 93 77
Rogaland
ipark - Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7 A
Postboks 8034
4068 STAVANGER
Gunnbjørg T. Jensen 51 54 51 20
* 51 54 51 40
Aust-Agder
Ragnvald Blakstadsvei 1
Serviceboks 606
4809 Arendal
Gunn Edith Marthinsen 37 00 53 32
* 37 00 53 46
Vestfold
St. Olavs gt. 4
3126 TØNSBERG
Mona Handeland 33 01 89 27
* 33 01 89 22
Telemark
Fylkesbakken 6
3715 SKIEN
Elisabeth Five
35 58 86 76
* 35 58 86 57
Buskerud
Papirbredden Grønland 58

Postboks 835 Bedriftssenteret


3007 DRAMMEN

Britt Haraldsen 32 21 97 14

* 32 21 97 26

Hedmark
Furnesvegen 83
2318 HAMAR
Marit H. Strand 62 51 99 56
* 62 51 99 68
Oppland
Kirkegt. 80
2626 LILLEHAMMER
Oslo og Akershus
Akersgt. 13
Postboks 448 Sentrum
0104 OSLO
Janne Grøtvik Ulven 22 00 27 08
* 22 42 12 71
 Kontaktpersoner HK

Etasje Kontaktperson Telefon
1. etasje Astrid Langseth 22 00 26 11
2. etasje Janne Grøtvik Ulven 22 00 27 08
3. etasje Marianne Rasmussen 22 00 27 85
4. etasje Anders Hauge dy 20 00 26 15
5. etasje
Anne Marie Kittelsen22 00 27 15


6. etasje Anne Helgesen 22 00 27 55
RÅD OG UTVALG 2012
Forhandlingsutvalget (avtaletillitsvalgte):

Anne Helgesen
Randi Moland 
Anne Marie Kittelsen, vara

Samarbeidsutvalget - SAMU:
Anne Marie Kittelsen
Terje Lagaard 
Anne Helgesen  (vara)
Toini H. A. Ness (vara)

Arbeidsmiljøutvalget - AMU:
Liv Jorunn Kristiansen 
Torill Andersen (vara)

Valgstyre
Torill Andersen

AKAN:
Toini H. A. Ness, -BUSK


NTL's valgkomité:
Ove Haaversen-Westhassel, HK
Steinar Johnsen, MØRO
Ingrid Mathisen, FINM