Menu


Search query:  

2009

(OSLO: 20. mars 07. Sist endret 14. april 09) Referatene fra styremøtene legges på NTLs ekstranett-område etter at de er godkjent av styret. Eventuell sensitiv informasjon om saker eller enkeltpersoner vil ikke bli lagt ut.
MØTEREFERATER:

2009:

13. januar

2. mars

25.mars

17. april

13. mai

26. mai

9. juni

30. juni

25. august

23. september

6. oktober

20. oktober


10. november


25. november


8. desember
KONTAKTPERSON:

Marianne Rasmussen
Sekretær NTL
E-post: maras@innovasjonnorge.no 

Tlf: 22 00 27 85